Nieuws

COVID-19: Brief inzake voortgang TONK

Geplaatst: 13 juli 2021
Kenmerk: 2021.38744

COVID-19: Brief inzake voortgang TONK

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2021, nr. 2021-0000107690 inzake voortgang TONK.

  • Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). Ook gaat de minister kort in op de manier waarop hij invulling geeft aan de motie-Den Haan c.s. om arbeidsmarktbeleid op kwetsbare groepen te richten.
  • De TONK-regeling wordt minder vaak aangevraagd dan is beoogd. Bekendheid van de regeling moet worden verbeterd.
  • Uit een enquête van Divosa blijkt dat veel gemeenten de regeling hebben aangepast of dat gaan doen. Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets.

Documenten en publicaties

  • Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 juli 2021, nr. 2021-0000107690 inzake voortgang TONK. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.