Nieuws

Kamervragen Denksporten

Geplaatst: 17 maart 2018
Kenmerk: 2018.03749

Kamervragen Denksporten

De Kamerleden Bruins Slot, Omtzigt (beiden CDA) en Rudmer Heerema (VVD) hebben Kamervragen gesteld over denksporten en btw. Denksporten betreffen bridge, schaken en dammen.

Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2017 in zaak C‑90/16 (The English Bridge Union Limited) vallen denksporten met een te verwaarlozen component aan lichamelijke inzet niet onder het begrip 'sport'. De btw-sportvrijstelling van artikel 132, eerste lid, onderdeel m van de btw-richtlijn geldt niet voor denksporten.

De Kamerleden leden vragen zich af of de verenigingen en denksportbonden financieel nadeel ondervinden. De verschillende verenigingen hebben ongeveer 150.000 actieve leden. De Kamerleden vragen of de culturele btw-vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel van de Wet op de omzetbelasting kan gelden voor denksporten.

Voor downloaden Kamervragen: klik hier

Gemeentelijke praktijk

Deze Kamervragen hebben specifiek betrekking op de btw-aspecten van de verenigingen die gelegenheid geven om te bridgen, te dammen en te schaken. De Kamervragen hebben geen betrekking op de exploitanten die de gelegenheid geven aan de verenigingen om de denksport te kunnen uitoefenen. Als de dienstverlening van de vereniging aan de leden niet is vrijgesteld van heffing van btw moet in beginsel btw worden geheven. Het vervallen van de btw-sportvrijstelling voor de dienstverlening van vereniging aan de leden kan ook tot gevolg hebben dat de btw-fondsenwervingsvrijstelling voor de verenigingen niet meer van toepassing is en de kantineactiviteiten in de heffing van btw worden betrokken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.