Nieuws

BTW: BTW-sportvrijstelling; Procedure inzake toepassing btw-sportvrijstelling en recreatiepark met niet overdekt zwembad

Geplaatst: 29 augustus 2020
Kenmerk: 2020.30956

BTW: BTW-sportvrijstelling; Procedure inzake toepassing btw-sportvrijstelling en recreatiepark met niet overdekt zwembad

Bericht 29 augustus 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.515

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een thans lopende procedure bij de belastingrechter inzake de toepassing van de (verruimde) btw-sportvrijstelling en de exploitatie van een recreatiepark met een open lucht zwembad.

Een stichting exploiteert een recreatiepark. Bezoekers verblijven de hele dag op het recreatiepark. Bezoekers maken tijdens het recreëren ook gebruik van het openlucht zwembad. Het openlucht zwembad wordt niet gebruikt voor wedstrijdzwemmen. Volgens de Belastingdienst exploiteert de stichting een buitensportaccommodatie en geeft de stichting gelegenheid tot sportbeoefening. De dienstverlening van de stichting is vrijgesteld van de heffing van btw. De stichting heeft volgens de Belastingdienst geen recht op teruggaaf van btw. De stichting neemt het standpunt in dat de stichting dagrecreatie aanbiedt. De dienstverlening van de stichting is volgens de stichting belast met btw en de stichting neemt het standpunt in dat de stichting heeft recht op teruggaaf van btw.

Standpunten van de stichting

  1. De stichting geeft geen gelegenheid tot sportbeoefening. De btw-sportvrijstelling is niet c.q. nagenoeg niet van toepassing.
  2. De stichting geeft gelegenheid tot zwemmen en baden. De dienstverlening is op grond van artikel 9, lid 2, sub a Wet op de omzetbelasting juncto post b3 van Tabel I van de Wet op de omzetbelasting belast tegen het lage tarief van 9%.
  3. De stichting geeft gelegenheid tot dagrecreatie. De dienstverlening is op grond van artikel 9, lid 2, sub a Wet op de omzetbelasting juncto post b14, onderdeel g van Tabel I van de Wet op de omzetbelasting belast tegen het lage tarief van 9% btw.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.