Nieuws

Vennootschapsbelasting

Geplaatst: 13 november 2018
Kenmerk: 2018.04828

Vennootschapsbelasting

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit 'Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) geactualiseerd. 

Volgens Taxnavigator moet het Besluit ook gaan gelden voor gemeenten en (dorps/sport)coöperaties.

De vennootschapsbelasting kent in artikel 6, eerste lid van de Wet Vpb een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven. De Vpb-vrijstelling geldt als de winst niet meer bedraagt dan € 15.000 per jaar en van de vier voorafgaande jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000. De rechtvaardiging voor de vrijstelling van vennootschapsbelasting is dat het bescheiden resultaat van stichtingen en verenigingen, die slechts kleinschalige ondernemingsactiviteiten verrichten, niet opweegt tegen de administratieve lasten en uitvoeringskosten waarmee de heffing van vennootschapsbelasting gepaard gaat.

Opmerking redactie Taxnavigator

Wij zouden het redelijk vinden als deze vrijstelling ook gaat gelden voor gemeenten en (dorps/sport)coöperaties. Wat is het verschil tussen een (dorps/sport)coöperatie en een stichting. De vennootschapsbelasting en de formaliteiten van deze belasting belemmeren veel inwoners van gemeenten om te gaan samenwerken in dorpscoöperaties of sportverenigingen om te gaan samenwerken via een sportcoöperatie. 

Dat gemeenten veel kosten hebben moeten maken de vennootschapsbelasting te implementeren is bij alle gemeenten bekend. Ook hier past een Vpb-vrijstelling voor beperkte overschotten. 

 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de co