Nieuws

Lezersvraag inzake zonnepanelen

Geplaatst: 20 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04756

Lezersvraag inzake zonnepanelen

Onze gemeente is eigenaar van een gemeentewerf. Op de gemeentewerf staat een grote nieuwe loods met een plat dak. Een woningstichting heeft van de gemeente toestemming gekregen om op het dak van de loods op de gemeentewerf zonnepanelen te plaatsen. De gemeente wil het gebruik van zonne-energie stimuleren. De woningstichting hoeft voor het gebruik van het dak geen vergoeding te betalen. De gemeente heeft drie jaar geleden alle btw op de kosten van het bouwen van de loods gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. 

Lezersvraag

Moet de gemeente een gedeelte van de btw die is gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds herzien c.q. terugbetalen?

Antwoord: 

Het gratis ter beschikking stellen van het dak van de loods voor het plaatsen van zonnepanelen is bijkomstig aan de primaire functie van het dak, namelijk de bescherming van materiaal in de loods tegen weerinvloeden. Daarnaast is de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak C-132/16 (Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD) van 14 september 2017 van belang. Het recht op teruggaaf van btw wordt volgens het Hof van Justitie niet beperkt als een derde een voordeel heeft van de investering of besteding van een belastingplichtige. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.