Nieuws

COVID-19: Belangrijkste fiscale COVID-maatregelen

Geplaatst: 17 januari 2022
Kenmerk: 2022.42097

COVID-19: Belangrijkste fiscale COVID-maatregelen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de belangrijkste fiscale COVID-maatregelen voor gemeenten.

De onderstaande maatregelen gelden nog:

Mondkapjes voor in het openbaar vervoer: De gemeente mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden of de mondkapjes verstrekken aan werknemers. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. De kosten worden aangemerkt als de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.

Coronatesten: De gemeente mag de vrijstelling voor ARBO-voorzieningen toepassen als de medewerker zich op corona laat testen bij een commerciële organisatie.

Corona overeenkomsten België en Duitsland: Nederland heeft speciale corona-overeenkomsten gesloten met België en Duitsland. In deze overeenkomsten is afgesproken dat de dagen dat een werknemer vanwege de corona-pandemie thuiswerkt fiscaaltechnisch worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Een voorwaarde is dat de fiscale thuiswerkdagen wel in het andere land worden belast. De overeenkomsten met België en Duitsland zijn verlengd tot en met 31 maart 2022.

Internationale sociale zekerheid: Binnen de EU geldt voor toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op dit moment de "no-impact-policy": de regels voor de internationale sociale zekerheid worden toegepast alsof geen coronabeperkingen zijn. Deze no-impact policy is van toepassing tot en met 30 juni 2022.

2. De onderstaande maatregelen zijn beëindigd:

Versoepeling eisen inzake vaste reiskostenvergoeding: de gemeente mag de onbelaste reiskostenvergoeding niet langer uitbetalen als niet daadwerkelijk wordt gereisd.

Verruiming vrije ruimte: Het tijdelijk extra verhoogde percentage voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling geldt niet meer. De vrije ruimte in 2022 is maximaal 1,7% van het fiscale loon tot en met € 400.000; daarboven geldt een percentage van 1,18%.

Versoepeling administratieve verplichtingen: De versoepeling administratieve verplichtingen geldt niet meer. De gemeente moet direct bij indiensttreding van de werknemer aan alle reguliere administratieve verplichtingen voldoen. Zijn niet alle gegevens/ documenten beschikbaar bij de loonaangifte dan moet formeel het anoniementarief toegepast.

Herziening lage WW-premie: De lage WW-premie moet worden herzien als de werknemer meer dan 30% extra uren krijgt uitbetaald ten opzichte van de arbeidsovereenkomst. De werkgever betaalt dan met terugwerkende kracht de hoge WW-premie, tenzij de werknemer een contract heeft voor minimaal 35 uur per week. Onder voorwaarden de lage WW-premie blijft gelden bij het tijdelijk uitbreiden van het aantal te werken uren.

Versoepeling vaste lunchvergoeding: Om een onbelaste vaste lunchvergoeding uit te betalen moet worden voldaan aan de voorwaarden.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.