Nieuws

Stijging werkgeverslasten ambtenaren

Geplaatst: 05 januari 2019
Kenmerk: 2019.04975

Stijging werkgeverslasten ambtenaren

Uit diverse krantenberichten blijkt dat gemeenten in 2019 meer kosten hebben aan werkgeverslasten. 

In het bericht ‘Werkgever betaalt meer voor hetzelfde brutoloon’ van Het Financieele dagblad van 3 januari 2019 wordt bericht dat volgens berekeningen van salarisadministrateur ADP (hierna ook: ADP) de werkgeverslasten van ambtenaren toenemen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de algemene premies voor werkloosheid en ziektekosten. De algemene werkloosheidspremies stijgen dit jaar juist sterk omdat uit deze premies vanaf 2020 ook transitievergoedingen moeten worden betaald als een medewerker na ziekte uit dienst treedt en daarom wordt nu een buffer aangelegd.

Volgens het artikel betaalt de werkgever dit jaar ongeveer een procentpunt extra aan kosten over het heffingsloon van een medewerker. Daarnaast stijgt in sommige branches de pensioenafdracht. Een ambtenaar met een modaal maandsalaris (€2778) kost de werkgever daardoor €23 extra. Aan ambtenaren die twee keer modaal verdienen is de overheid zo'n €87 per maand extra kwijt. In de meeste andere branches is de stijging van de salariskosten geringer omdat de premie voor werkloosheidsuitkeringen daalt. 

Uit het artikel blijkt verder dat de ambtenaren die drie keer modaal verdienen er in 2019 op achteruitgaan. Zij leveren per maand zo'n €4 in door stijgende pensioenpremies.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.