Nieuws

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 25 april - 1 mei 2024

Geplaatst: 02 mei 2024
Kenmerk: 2024.53170

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 25 april - 1 mei 2024

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de nieuwsbrief Forum Salaris Belastingdienst: Periode 25 april - 1 mei 2024

Beste salarisprofessional,

Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 10 mei en maandag 20 mei 2024 (2e Pinksterdag) is de Belastingdienst gesloten. De redactie verstuurt volgende week geen nieuwsbrief.

Het Handboek Loonheffingen 2024 is beschikbaar. U kunt het downloaden via de internetsite van de Belastingdienst. In het versiebeheer voorin het handboek ziet u wat de aanpassingen zijn ten opzichte van 2023.

De Belastingdienst verstuurt brieven naar werkgevers die het loon voor de Werkhervattingskas niet goed hebben aangegeven in de aangiften loonheffingen over 2023. Deze werkgevers ontvangen 1 mei 2024 een brief hierover.

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de gevolgen van correcties van het voor de overgangsregelingen relevante loontijdvak.

Een salarisprofessional vraagt: “Een cliënt heeft altijd brutobonussen uitgekeerd in december. Nu wil deze, om de werknemers tegemoet te komen, de bonussen netto uitkeren met eventueel een eindheffing van 80%. Ik ben van mening dat dit niet gebruikelijk is bij cliënt, waardoor de Belastingdienst dit niet zal accepteren. Klopt dit?” Vakgenoten hebben deze vraag beantwoord.

Een vakgenoot vraagt: “Heb net het stuk gelezen over de kleinegeschenkenregeling: gaat het dan zo ver dat ik nieuwe medewerkers die als welkomstcadeau een drinkfles krijgen met logo van ons bedrijf erop, ik deze als loon moet aanmerken?“ Vakgenoten hebben deze vraag beantwoord.

Doet u mee aan de peiling? ‘Een werknemer rijdt in een bestelauto van de zaak. Voor deze auto heeft de werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ en rijdt er niet privé mee. De werknemer houdt geen rittenregistratie bij. In augustus stapt de werknemer over naar een nieuwe functie bij dezelfde werkgever. Voor de nieuwe functie krijgt de werknemer een personenauto in plaats van de bestelauto. De werkgever trekt op verzoek van de werknemer de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in vanaf augustus. Welke stelling is juist?’ Vink het juiste antwoord aan.

Documenten en publicaties

  • Nieuwsbrief Forum Salaris Belastingdienst: Periode 25 april - 1 mei 2024. Klik hier / klik hier