Nieuws

BTW: SPUK: Lezersvraag bewegingsonderwijs

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.25117

BTW: SPUK: Lezersvraag bewegingsonderwijs

Wij krijgen van gebruikers van Taxnavigator de vraag hoe moet worden omgegaan met bewegingsonderwijs en SPUK.

Ter zake van bewegingsonderwijs bestaat geen recht op SPUK. Bestaat wel recht op SPUK ter zake van het ter beschikking stellen van onderwijsruimten aan voortgezet onderwijs?

Bewegingsonderwijs wordt ook wel lichamelijke opvoeding of gymnastiek genoemd. Het is een vak dat standaard op het programma staat in het basisonderwijs. Bewegingsonderwijs is goed voor de conditie en gezondheid van de kinderen. Bewegingsonderwijs is van belang voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Kinderen leren bewegen en daarnaast draagt bewegingsonderwijs bij aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen. Scholen zijn vrij in het aantal lesuren dat zij aan bewegingsonderwijs besteden. Als richtlijn wordt minstens twee lesuren (90 minuten) bewegingsonderwijs per week gehanteerd, gegeven door een (vak)leerkracht met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs.

Volgens Taxnavigator geldt de uitsluiting van het recht op SPUK alleen voor zover door de gemeente gymnastiekruimte ter beschikking wordt gesteld aan basisscholen c.q. scholen die primair onderwijs verzorgen. Het recht op SPUK geldt wel als gymnastiekruimte ter beschikking wordt gesteld aan scholen die voortgezet onderwijs verzorgen. Voor zover aan scholen voor voortgezet onderwijs verzorgen de gelegenheid tot sportbeoefening wordt gegeven bestond in het verleden ook recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.