Nieuws

Wijziging btw-nultarief zeeschepen

Geplaatst: 15 december 2018
Kenmerk: 2018.04919

Wijziging btw-nultarief zeeschepen

Wijziging btw-nultarief zeeschepen per 1 januari 2019: nadere regels zijn bekend gemaakt.

De toepassing van het btw-nultarief voor de levering en bevoorrading van zeeschepen en het verrichten van diensten aan zeeschepen wijzigt met ingang van 1 januari 2019. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd waarin verduidelijkingen zijn opgenomen voor de praktijk.

In zijn besluit geeft de Staatssecretaris van Financiën aan wat volgens hem een zeeschip betreft. Levert uw gemeente goederen aan een zeeschip dan is de gemeente verantwoordelijk voor toepassing van het btw-nultarief. Wordt ten onrechte het btw-nultarief toegepast dan kan btw worden nageheven bij de gemeente. Voor reddingsboten en schepen voor hulpverlening op zee gelden bijzondere regels. Het btw-nultarief geldt niet voor pleziervaartuigen.

Past uw gemeente op dit moment het btw-nultarief toe met betrekking tot zeeschepen dan adviseren wij u het besluit nauwkeurig door te nemen.

Voor raadplegen Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake zeeschepen: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.