Nieuws

Vpb: Gemeente: reclameactiviteiten; Kosten groter dan opbrengst zodat geen Vpb-onderneming wordt gedreven.

Geplaatst: 11 september 2022
Kenmerk: 2022.46408

Vpb: Gemeente: reclameactiviteiten; Kosten groter dan opbrengst zodat geen Vpb-onderneming wordt gedreven.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 30 augustus 2022, nr. AWB 21/4131 inzake de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting en reclameconcessies.

1. Feiten en uitgangspunten

Een gemeente heeft in een beleidsnota de visie, doelen en contouren van het beleid inzake reclameobjecten in gemeentelijk openbaar gebied beschreven. De gemeente heeft onderstaande reclamevoorzieningen beschikbaar:

 • A. Billboards
 • B. Mupi's
 • C. Abri's
 • D. Evenementenborden
 • E. Lichtmastreclame
 • F. Kiosken
 • G. Sanisettes
 • H. Reclame bij rotondes
 • I. Vlaggen en banieren
 • J. Spandoeken
 • K. Klad en plakplaatsen
 • L. Plattegrondkasten
 • M. Infostopzuilen
 • N. Welkomstborden
 • O. NEC-borden

De gemeentelijke reclamevoorzieningen van A tot en met H worden beheerd door commerciële exploitanten. De exploitanten krijgen tegen betaling van een vergoeding het exclusieve recht om op lichtmasten, rotondes en grond van de gemeente een reclamedrager te plaatsen en te exploiteren. Adverteerders kunnen met de commerciële exploitanten overeenkomsten sluiten. Op een aantal rotondes kunnen reclameborden worden geplaatst. Een exploitant krijgt het recht om op eigen kosten abri's te plaatsen en daarop reclame op te brengen. De gemeente heeft verboden om zonder vergunning reclame te maken met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding op een gebouw die vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Een aantal gemeenteambtenaren van de afdeling Stadsbeheer houdt zich bezig met de werkzaamheden op het gebied van reclame. Het gaat om een beleidsadviseur, een kwaliteitsmedewerker (Reclame en Objectbewegwijzering) en een projectleider, alsmede ambtenaren voor secretariële- en administratieve werkzaamheden. De werkzaamheden van deze gemeenteambtenaren bestaan uit onder meer het uitwerken van het reclamebeleid, alsmede het inzichtelijk maken en evalueren van de consequenties van het gevoerde reclamebeleid, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met de reclame-exploitanten, het houden van toezicht op en het controleren van de dienstverlening door de exploitanten, het beoordelen van aanvragen voor nieuwe lichtmastreclames, het versturen van facturen aan de exploitanten en het houden van toezicht op de betaling ervan, het onderhouden van contacten met de exploitanten over de (tijdelijke) (ver)plaatsing van reclamedragers en -objecten en het aangaan/ begeleiden van aanbestedingsprocedures.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

De reclameactiviteiten en het beheer van de openbare ruimte zijn in enige mate met elkaar zijn verweven. Deze verwevenheid is niet voldoende om deze activiteiten gezamenlijk in aanmerking te nemen voor de beoordeling of sprake is van een onderneming. Hiervoor is namelijk noodzakelijk dat een nauwe samenhang bestaat tussen de activiteiten. De aard van de reclameactiviteiten verschilt echter teveel van de aard van het beheer van de openbare ruimte, om een dergelijke nauwe samenhang aan te nemen.

De gemeente heeft tijdens de procedure extra kosten ingebracht. De Belastingdienst heeft de inbreng van de extra kosten niet bestreden. Gelet op de extra kosten komt de gemeente niet door de Vpb-ondernemerspoort. De omvang van de kosten is groter dan de omvang van de inkomsten.

De Belastingdienst heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een onderneming. De Belastingdienst heeft niet aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van de reclameactiviteiten sprake is van een winststreven.

3. Documenten en publicaties

 • Uitspraak van Rechtbank Gelderland van 30 augustus 2022, nr. AWB 21/4131. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.