Nieuws

Begraafplaatsen

Geplaatst: 02 maart 2019
Kenmerk: 2019.05218

Begraafplaatsen

De gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna ook: de gemeente) procedeert over de vraag of de gemeente de btw op de kosten van de aanleg, de renovatie, het onderhoud en de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Volgens de Belastingdienst heeft de gemeente ter zake geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds.

1. Procedure

In zijn uitspraak van 16 maart 2018, nr. BK 17/00742, oordeelt het Gerechtshof Den Haag dat de gemeente de btw op de kosten van de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad in zijn conclusie d.d. 28 februari 2019, nr. 18/01712, om de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag te bevestigen en het door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde cassatieberoep ongegrond te verklaren.

2. Praktijk

Wij verwachten dat de Hoge Raad nog dit jaar uitspraak doet in deze zaak.

2.1. Jaar 2019

Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dit jaar (in 2019) bevestigt dan kan de gemeente de btw op de kosten van de aanleg, de renovatie, het onderhoud en de exploitatie van begraafplaatsen die in 2019 aan haar in rekening zijn gebracht compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente kan de btw op de kosten van de exploitatie van begraafplaatsen die in 2019 aan haar in rekening zijn gebracht declareren in de declaratie die in januari 2020 door de gemeente moet worden ingediend.

2.2. Tijdvak 2014 tot en met 2018

Op grond van artikel 9, lid 4 Wet op het BTW-compensatiefonds kan de gemeente ook nog met betrekking tot het verleden btw op de kosten van de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen bij het BTW-compensatiefonds compenseren. De gemeente kan de btw die in het tijdvak 2014 tot en met 2018 aan de gemeente in rekening zijn gebracht ter zake van de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen compenseren bij het BTW-compensatiefonds door nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds aan te vragen voor de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

2.3. Jaar 2013 en eerder

Het jaar 2013 is inmiddels verjaard. Bent u nog in gesprek met de Belastingdienst over het recht op compensatie van btw ter zake van het jaar 2013 en eerder dan kan het interessant zijn om de afwikkeling even aan te houden. Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 16 maart 2018, nr. BK 17/00742, bevestigt kan uw gemeente meet btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

3. Taxnavigator

Voor meer informatie over de fiscale aspecten van de exploitatie van begraafplaatsen verwijzen wij naar de modellabelling op Taxnavigator. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.