Nieuws

BTW: Sport: Sportstichting exploiteert sportaccommodatie: Geen misbruik van recht

Geplaatst: 06 februari 2021
Kenmerk: 2021.34807

BTW: Sport: Sportstichting exploiteert sportaccommodatie: Geen misbruik van recht

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een uitspraak van Rechtbank Gelderland van 16 december 2020, nr. AWB 19/4712, inzake de exploitatie van een sportpark door een sportstichting. Deze uitspraak betreft een situatie van voor de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling van 1 januari 2019.

Een stichting exploiteert een sportaccommodatie. De sportvelden heeft de stichting belast met btw gehuurd van de gemeente. De stichting heeft voor eigen rekening en risico een kleed/wasaccommodatie gebouwd. De stichting stelt de sportvelden en de kleed/wasaccommodatie aan met name een korfbalvereniging tegen een meer dan symbolische vergoeding via het geven van gelegenheid tot sportbeoefening ter beschikking. De hoogte van de gebruikersvergoeding wordt vastgesteld op basis van de kosten van afschrijving van de kleed/wasaccommodatie, de jaarlijkse kosten van gebruik en onderhoud van het sportcomplex en de kosten van de huur van de sportvelden. De korfbalvereniging ontvangt een subsidie van de gemeente.

Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 16 december 2020, nr. AWB 19/4712, dat de stichting een dienst verleent die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sport en welke dienst is belast met 6% btw. Van het passief ter beschikking stellen van vastgoed is geen sprake. De stichting verzorgt de schoonmaak, het onderhoud en de reparaties. Daarnaast zorgt de stichting voor beheer, beveiliging en toezicht. Van misbruik van recht is geen sprake. De gebruiker moet een marktconforme en kostendekkende vergoeding betalen. De stichting is voorts zelfstandig ten opzichte van de sportvereniging. Het voordeel van het exploitatiemodel bestaat uit een financieringsvoordeel en btw-tariefvoordeel. Het voordeel wordt eerder conform doel en strekking van de regelgeving genoten.

Voor raadplegen uitspraak van 16 december 2020, nr. AWB 19/4712. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.