Nieuws

LB: Overlijdens- en jubileumuitkeringen: omvang vrijgestelde uitkering

Geplaatst: 01 augustus 2020
Kenmerk: 2020.28849

LB: Overlijdens- en jubileumuitkeringen: omvang vrijgestelde uitkering

De gemeente Den Haag verstrekt overlijdens- en jubileumuitkeringen. Als één ambtenaar 25 jaar in overheidsdienst is bedraagt de gemeentelijke toelage de helft van het maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren tezamen vermeerderd met 8%. Is de ambtenaar 40 en 50 jaar in overheidsdienst dan bedraagt de gemeentelijke toelage het gehele maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren tezamen vermeerderd met 8%. Bij overlijden wordt onder voorwaarden een gemeentelijke overlijdensuitkering verstrekt die bestaat uit driemaal het laatst genoten salaris en de toegekende salaristoelage(n) vermeerderd met 8%.

De Wet op de loonbelasting 1964 kent in de artikelen m en o een belastingvrijstelling voor overlijdens- en jubileumuitkeringen. De gemeente neemt het standpunt dat het loon over een maand ook een gedeelte van het zogenoemde vakantiegeld c.q. een deel van het IKB bevat. Volgens de Belastingdienst betreft het loon over een maand alleen het daadwerkelijke genoten loon en niet de aanspraak op het IKB.

Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in de uitspraak d.d. 14 juli 2020, nr. BK-19/00244 dat het 'loon over één maand' inzake de overlijdens- en jubileumuitkering ook de maandelijks opgebouwde aanspraak op het VT-IKB bevat. Het ‘loon over een maand’ is 1/12e deel van het overeengekomen vaste bruto jaarloon, inclusief het op grond van de Avr toegekende, maandelijks opgebouwde, VT-IKB. Het feit dat de voormalige vakantietoeslag op een vast moment in het jaar werd uitbetaald en het VT-IKB per maand ter beschikking wordt gesteld en door een ambtenaar conform hetgeen opgenomen in de Avr kan worden aangewend, maakt niet dat voor een ambtenaar daadwerkelijk iets is gewijzigd in de hoogte van en de aanspraak op een met het voormalig vakantiegeld corresponderend bedrag aan loon.

Documenten en publicaties

  • Voor het raadplegen van de uitspraak Gerechtshof Den Haag van 14 juli 2020, nr. BK-19/00244. Klik hier
  • Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 20 oktober 2020, nr. 2020-0000200256, tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 14 juli 2020, nr. 19/00244. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.