Nieuws

Kamerbrief inzake Toezicht Arbeidsrelaties

Geplaatst: 25 juni 2019
Kenmerk: 2019.05560

Kamerbrief inzake Toezicht Arbeidsrelaties

Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel informeren Tweede Kamer en een brief d.d. 24 juni 2019 over het Toezicht op Arbeidsrelaties.

In de brief informeren de Minister en Staatssecretaris de Tweede Kamer over de toezichtstrategie arbeidsrelaties en de afbouw van het handhavingsmoratorium. De Minister en Staatssecretaris beschrijven de activiteiten die de Belastingdienst thans onderneemt en zal gaan ondernemen om te handhaven. Voorts informeren de Minister en de Staatssecretaris de Tweede Kamer over de activiteiten die de Inspectie SZW onderneemt. Tenslotte geven de Minister en Staatssecretaris aan welke inspanningen de Belastingdienst en Inspectie SZW gezamenlijk ondernemen.

De Belastingdienst zet in op communicatie, het maken van modelovereenkomsten, vooroverleg en onderzoek bij bedrijven. Binnen de Belastingdienst wordt extra capaciteit vrijgemaakt voor toezicht.

De Inspectie SZW zet in op schijnzelfstandigheid in de sectoren Bouw en Infra, Transport, Schoonmaak, Horeca en Detailhandel. In de brief worden ook een groot aantal (aangetroffen) verschijningsvormen van schijnzelfstandigheid beschreven.

Voor raadplegen brief 'Toezicht Arbeidsrelaties d.d. 24 juni 2019 met nr. 20109-000019532. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.