Nieuws

BTW-koepelvrijstelling

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04735

BTW-koepelvrijstelling

Nederland zet zich voor behoud van een ruime btw-koepelvrijstelling.  

Volgens de brief d.d. 20 december 2017, nr. 2017-0000236803, zou de btw-koepelvrijstelling volgens de Staatssecretaris van Financiën op grond van jurisprudentie ban het Hof van Justitie met ingang van 1 januari 2019 alleen nog kunnen worden toegepast ter zake van diensten van de btw-koepelinstelling c.q. de gemeenschappelijke regeling op het gebied van maatschappelijk werk, sociale zekerheid, (of bepaalde) culturele diensten, medische zorg, onderwijs, sommige diensten die samenhangen met de beoefening van sport, ziekenhuisverpleging, de levering van menselijke organen en prestaties door bejaardentehuizen. In het nieuwsbericht van 7 juni 2018 wordt bericht dat de eerder aangekondigde inperking van de btw-koepelvrijstelling wordt opgeschort. In overleg met andere lidstaten wordt bekeken of de jurisprudentie van het Hof van Justitie via de regelgeving kan worden gepareerd.

De btw-koepelvrijstelling is op de Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 besproken. In het onderdeel 'Btw quick fix' van het verslag van de Ecofinraad wordt vermeld dat de Europese Commissie een studie start naar de zogenoemde btw-koepelvrijstelling in relatie tot de voorstellen om de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling uit te breiden.

Voor downloaden verslag Ecofinraad: klik hier   

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.