Nieuws

Procedures gemeente Barendrecht (re-integratie/sport)

Geplaatst: 15 september 2018
Kenmerk: 2018.04618

Procedures gemeente Barendrecht (re-integratie/sport)

De gemeente Barendrecht heeft recent twee procedures gewonnen bij het Gerechtshof Den Haag. 

  • Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn uitspraak van 15 juni 2018, nr. BK 18/00004 t/m BK 18/0010 geoordeeld dat de gemeente Barendrecht de btw die is betaald ter zake van de kosten van re-integratie en outplacement kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Dit geldt ook voor de door de VNG berekende jaarcontributie. 
  • Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn uitspraak van Gerechtshof 15 juni 2018, nrs. BK-17/00961, BK-17/00962, BK-18/00002 en BK-18/00003 geoordeeld dat de gemeente Barendrecht gelegenheid geeft tot sportbeoefening op twee sportcomplexen. 

Zoals wij hebben begrepen van een medewerker van de BAR-organisatie heeft de Belastingdienst tegen beide uitspraken beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Wij bedanken de medewerker voor het verstrekken van de informatie. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.