Nieuws

BOSA: optimaliseringsmogelijkheid

Geplaatst: 02 januari 2019
Kenmerk: 2019.04962

BOSA: optimaliseringsmogelijkheid

Veel kleine amateursportorganisaties vrezen geen gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling omdat een subsidie (van € 5.000) tot een bedrag van € 25.000 euro alleen wordt verstrekt als wordt beschikt over een factuur en een betalingsbewijs. Per saldo moet de verbouwing zijn gestart/afgerond of de aankoop van sport/spelmateriaal hebben plaatsgevonden. Een subsidiebedrag van meer dan 25.000 euro kan op basis van een offerte worden verkregen. De grote amateursportorganisaties of de kleine amateursportorganisaties met grote investeringen putten de subsidieregeling uit waardoor de kleine amateursportorganisaties geen subsidie meer krijgen.

Zoals wij hebben vernomen is in de praktijk een eenvoudige oplossing bedacht om ook kleine amateursportorganisaties die niet veel kosten maken ook te kunnen laten profiteren van de subsidieregeling BOSA. Door het omzetten van een koopschuld in een leenschuld kunnen ook kleine amateursportorganisaties profiteren van de subsidieregeling. De koopschuld wordt voldaan met een overeenkomst van geldlening. De aflossing van de lening kan parallel lopen met de levering van de goederen c.q. het sport/spelmateriaal.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.