Nieuws

BCF: Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en berekenen gemeentelijk mengpercentage

Geplaatst: 21 maart 2023
Kenmerk: 2023.47889

BCF: Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en berekenen gemeentelijk mengpercentage

Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en berekenen gemeentelijk mengpercentage.

  • Datum: 17 april 2023, 13:00 - 15:00
  • Kosten € 195,00

1. Aandachtspunten BTW-compensatiefonds

In deze korte online cursus worden voor u de belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen inzake het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds in het kort toegelicht en uitgewerkt. De ervaring leert dat gemeenten ter zake van een aantal kosten soorten geen btw compenseren terwijl wel recht op compensatie van btw bestaat. U ontvangt uitgebreide sheets die u als naslagwerk kunt gebruiken. 

2. ORINCO-methode

In de cursus wordt toegelicht hoe het gemeentelijk mengpercentage kan worden berekend met de ORINCO-methode. 

De ORINCO-methode kent meerdere berekeningswijzen. Ook als geen tijd meer wordt geschreven kan de ORINCO-methode worden toegepast. De gemeentelijke Financiële verordening is van belang voor het antwoord op de vraag welke berekeningswijze moet worden toegepast. In de gemeentelijke Financiële verordening wordt aangegeven op welke wijze de gemeente berekening van kostprijzen plaatsvindt.

De Belastingdienst heeft in verschillende dossiers aangegeven dat de gemeentelijke Financiële verordening de basis moet zijn voor de berekening van het gemeentelijk mengpercentage. Het percentage gemengde btw c.q. het gemeentelijk mengpercentage moet volgens de Belastingdienst daarom worden berekend op basis van de verdeling van de exploitatielasten exclusief de toevoeging aan de reserves.

De ORINCO-methode kent ook een alternatieve berekeningswijzen. De ORINCO-methode kan ook worden toegepast als in uw gemeente geen tijd wordt geschreven. De ORINCO-methode kent namelijk meerdere varianten. Welke variant van de ORINCO-methode moet worden toegepast is afhankelijk van de vraag wat in de gemeentelijke Financiële verordening is opgenomen over de wijze van het berekenen van de kostprijs van rechten en heffingen.

Voor het berekenen van het mengpercentage is geen andere applicatie nodig dan Excel en daar beschikt iedere gemeente over. Het is echter wel van belang dat de gebruiker weet hoe een draaitabel wordt gemaakt. De ORINCO-methode kan ook zonder applicatie of tool worden toegepast.

3. Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en ORINCO-methode

Voor meer informatie over deze cursus. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.