Nieuws

HvJ EU: Kan schriftelijke overeenkomst kwalificeren als een factuur

Geplaatst: 08 september 2022
Kenmerk: 2022.46415

HvJ EU: Kan schriftelijke overeenkomst kwalificeren als een factuur

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de kopende procedure bij het Hof van Justitie waarin de rechtsvraag centraal staat of een schriftelijke overeenkomst voor de heffing van btw kan kwalificeren als een factuur.

Advocaat-generaal Rantos concludeert dat een schriftelijke overeenkomst voor de heffing van btw onder voorwaarden kan worden beschouwd als een factuur in de zin van de btw.

Documenten en publicaties

  • Verwijzingsbeschikking, zaak C-235/21. Klik hier
  • Conclusie advocaat-generaal Rantos. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.