Nieuws

Demonstratie Taxnavigator

Geplaatst: 22 juni 2019
Kenmerk: 2019.05131

Demonstratie Taxnavigator

Wilt u kennis maken met Taxnavigator. Wij verzorgen graag een demonstratie bij uw gemeente. U kunt ook een gratis proefaccount aanvragen bij: info@taxnavigator.nl.

Overzicht Taxnavigator

  1. Taxnavigator heeft een blok nieuwsberichten met openbare en besloten nieuwsartikelen.
  2. Taxnavigator heeft een compleet uitgewerkte en actuele modellabelling. U vindt de brondocumenten, een toelichting, rechtspraak en advies in de modellabelling. Naast btw en BCF-documentatie treft u ook informatie over andere belastingen aan.
  3. Taxnavigator heeft een sectie belastingen waar u relevante brondocumenten aantreft over de btw, het BTW-compensatiefonds, de autobelastingen, de vennootschapsbelasting en loonbelasting.
  4. Taxnavigator heeft een sectie thema’s met fiscale informatie over btw en bedrijfsvoering, het grondbedrijf, multifunctionele accommodaties, onderwijshuisvesting, samenwerken, Sociaal Domein, Sport, subsidies, het vastgoedbedrijf.
  5. Taxnavigator heeft een sectie dossiers: 1) boekenonderzoek/Belastingcontrole, 2) belastingvoordeel inkoop onderwijs, 3) buitenlandse btw, 4) Citymarketing, 5) Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach, 6) Detachering, 7) btw-herziening, 8) Herstellen schade, 9) Kinderboerderij, 10) Muziekschool, 11) Oninbare vorderingen, 12) Opvang van dak- en thuislozen 13) Provincies, 14) Re-integratie Dossier, 15) Short Stay, 16) Snippergroen, 17) Waterschappen, 18) Zonnepanelen, 19) vrijwilliger, 20) Verhoging (verlaagd) btw-tarief
  6. Taxnavigator heeft een register

Voor een bedrag van € 1.250 ex btw kan uw gemeente één jaar gebruik maken van het fiscaal platform Taxnavigator. U krijgt 15 licenties.

Heeft u na gebruik van de fiscale kennisbank de behoefte om even te sparren of kort iets te vragen, dan is dat geen probleem. Wij helpen u gratis op weg. Vraag naar onze (uitstekende) referenties.

Heeft u interesse in een proefabonnement dan verschaffen wij u graag een proefaccount voor gratis gebruik voor een korte tijd. Het account vervalt automatisch na een aantal dagen en/of een aantal inloggen.

U kunt een gratis inlogcode aanvragen bij: info@taxnavigator.nl.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.