Nieuws

Vennootschapsbelasting en reclame

Geplaatst: 27 januari 2018
Kenmerk: 2018.03602

Vennootschapsbelasting en reclame

Veel gemeenten verantwoorden reclameopbrengsten. Gemeenten nemen het standpunt in dat de reclameopbrengsten voortkomen uit normaal vermogensbeheer en dat eventuele overschotten daarom niet zijn belast met vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft dit standpunt nog niet (schriftelijk) bevestigd.

Concessie

Gemeenten verstrekken doorgaans concessies aan exploitanten van reclameopbjecten. Bij het verstrekken van een concessie besteedt de gemeente de plaatsing, de zorg, het beheer, het onderhoud en de reparatie van de reclameobjecten gebundeld uit aan één marktpartij. De gemeente geeft de exploitant het exclusieve recht om de reclameobjecten zoals bijvoorbeeld reclamezuilen, masten en abri’s te exploiteren c.q. reclameruimte te verkopen.

Het verstrekken van een concessie heeft voor de gemeente veel voordelen. Bij een concessiemodel hoeft de gemeente geen kennis in te kopen en kan de gemeente eenvoudig gebruik maken van de kwaliteiten van een professionele marktpartij. Als de gemeente een concessie verstrekt heeft de gemeente geen (financiële) risico’s. De kosten van vandalisme zijn voor de concessiehouder. Marktpartijen zullen doorgaans efficiënter kunnen werken en bijvoorbeeld groot en internationaal kunnen inkopen waardoor de kosten dalen. De gemeente hoeft geen ambtenaren in te zetten voor het beheer van de reclameobjecten. 

Normaal vermogensbeheer

De kosten van het verstrekken van concessies zijn beperkt in relatie tot de opbrengsten waardoor overschotten ontstaan. De vraag rijst of deze overschotten zijn belast met vennootschapsbelasting. Veel gemeenten nemen het standpunt in dat reclameopbrengsten zijn voortgekomen uit normaal vermogensbeheer. De werkzaamheden van gemeenten met betrekking tot reclame zijn namelijk zeer beperkt. De werkzaamheid van de gemeente is in feite nog geringer dan de activiteit die past bij normaal vermogensbeheer. De Belastingdienst heet het standpunt nog niet (schriftelijk) bevestigd. 

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten doen er verstandig aan om de Belastingdienst te verzoeken schriftelijk te bevestigen dat de reclameopbrengsten niet zijn belast met vennootschapsbelasting omdat sprake is van normaal vermogensbeheer. Verstrekt de Belastingdienst geen (schriftelijke) bevestiging dan is het verstandig om uw standpunt te onderbouwen met overeenkomsten. Wij zullen voor de fiscaaltechnische motivering van het standpunt zorgen. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV