Nieuws

BCF: Vereenvoudiging formaliteiten BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 15 september 2022
Kenmerk: 2022.46537

BCF: Vereenvoudiging formaliteiten BTW-compensatiefonds

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het vereenvoudigen van de formaliteiten inzake het BTW-compensatiefonds.

Formele regels

Ter zake van de omzetbelasting gelden regels van formeel belastingrecht. De regels bevatten bepalingen over onder andere het indienen van de btw-aangiften, het indienen van suppletieaangiften, boetes, de verschuldigdheid van belastingrente en nog tal van andere zaken. Via artikel 9 van de Wet op het BTW-compensatiefonds gelden een groot aantal van deze regels ook voor het BTW-compensatiefonds.

Uitwerking praktijk

Heeft uw gemeente ter zake van 2018 nog recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds dan moet uw gemeente ter zake van 2018 een verzoek om een aanvullende bijdrage uit het BTW-compensatiefonds indienen. Heeft uw gemeente ter zake van 2019 teveel btw gedeclareerd dan moet uw gemeente ter zake van 2019 onterecht gecompenseerde btw aan het BTW-compensatiefonds terugbetalen. Deze aanvullende declaraties en correcties moeten allemaal bij de Belastingdienst afzonderlijk per jaar worden verwerkt. Het BTW-compensatiefonds is echter niets meer en niets minder dan een begrotingsfonds van gemeenten. Zoals wij begrijpen wordt het BTW-compensatiefonds jaarlijks afgesloten.

Vereenvoudiging

Gelet op de specifieke status van het BTW-compensatiefonds zouden de formaliteiten sterk kunnen worden vereenvoudigd. Wij stellen voor om alle aanvullende declaraties en terugbetalingen ter zake van oude jaren te verwerken in de declaratie voor het lopende jaar. Correcties uit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 zouden alsdan kunnen worden verwerkt in de declaratie over het jaar 2022.

Belastingrente

Het punt van de belastingrente is dan voor wat betreft het BTW-compensatiefonds ook niet meer aan de orde. Dit geldt ook als uw gemeente onterecht btw op kosten heeft gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds en deze btw alsnog krijgt vergoed via de btw-aangifte. Over de terug te betalen onterecht gecompenseerde btw is geen belastingrente meer verschuldigd. Het vraagstuk inzake belastingrente en verschuivingen tussen btw-aangifte en BTW-compensatiefonds is dan voor een belangrijk deel opgelost.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.