Nieuws

WOB-verzoek inzake bestuurlijke dwangsommen

Geplaatst: 17 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20300

WOB-verzoek inzake bestuurlijke dwangsommen

Op 25 juli 2010 is een memo gepubliceerd over de behandeling van bestuurlijke dwangsommen. De Hoge Raad heeft op 15 februari 2019 geoordeeld dat de bestuurlijke dwangsom als bedoeld in artikel 4: 17 Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen loon is voor de ambtenaar.

Het memo bevat een werkinstructie voor de medewerker van de Belastingdienst hoe fiscaaltechnisch moet worden omgegaan met de afhandeling van bezwaren en de teruggaaf van onterecht ingehouden loonheffing. In het document wordt ook duidelijk beschreven hoe belastingplichtigen via de IB-aangifte naar later blijkt in 2018 onterecht ingehouden loonheffingen alsnog kunnen terugontvangen.

Voor downloaden document. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.