Nieuws

Generatiepact: Belastingrisico is weggenomen

Geplaatst: 17 januari 2017
Bron: Brief van de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 16 januari 2017 met nummer 2016-0000277396
Bron url: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z00434&did=2017D00897
Kenmerk: 2017.02176

Generatiepact: Belastingrisico is weggenomen

In ons nieuwsbericht van 14 november 2016 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de fiscale aspecten van het zogenoemde ‘generatiepact’. Ambtenaren die meedoen aan het generatiepact en vroegpensioen opnemen zouden mogelijk te maken krijgen met grote fiscale claims. Dit risico is niet meer aan de orde.

In zijn brief van 6 januari 2017, nr. 2016-0000277396, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de Staatssecretaris van Financiën aan dat de Belastingdienst zijn standpunt niet zal toepassen. Ook de gemeente Den Haag is daarover door de Minister geïnformeerd. Daaruit leiden wij af dat de Belastingdienst niet tot correcties zal overgaan. Zoals wij hebben begrepen heeft het ABP de regeling inmiddels aangepast. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl

Gerelateerd nieuws