Nieuws

LB: Belastingdienst: Nieuwsbrief Forum Salaris Periode 23 februari - 1 maart 2023

Geplaatst: 02 maart 2023
Kenmerk: 2023.49131

LB: Belastingdienst: Nieuwsbrief Forum Salaris Periode 23 februari - 1 maart 2023

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de nieuwsbrief Salaris van de Belastingdienst inzake periode 23 februari - 1 maart 2023.

Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. In de handreiking Korting op producten uit eigen bedrijf leest u wat de voorwaarden zijn en vindt u een aantal voorbeelden.

De rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ is per 2023 gewijzigd in ‘Code reden einde arbeidsverhouding’. Daarnaast is de omschrijving van een aantal codes aangepast en zijn 4 codes toegevoegd. De redactie heeft deze wijzigingen verwerkt in de handreiking ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’.

De redactie geeft antwoord op de vraag: “Hoe zit het als je met de auto van de zaak parkeert in een openbare parkeergarage voor een zakelijke afspraak? Zijn dit intermediaire kosten? Telt een kaartje van een parkeergarage dan als een parkeervergunning?”

Een werkgever wil een vluchteling uit Oekraïne in dienst te nemen. Een vakgenoot vraagt of de huisvesting in Nederland belastingvrij mag worden vergoed. De redactie geeft antwoord.

Een vakgenoot vraagt: “Wij hebben een werknemer uit Spanje met een 30%-regeling bij een werkgever in Nederland. Nu gaat hij enkele maanden in Spanje werken in verband met familieomstandigheden. Weet iemand of ik de 30%-regeling nog kan blijven toepassen, en of het volstaat dat we een A1-verklaring aanvragen?” Helpt u uw collega met een antwoord op deze vraag?

Doet u mee aan de peiling? Yu heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst (geen oproep) voor 1 jaar, die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Bo heeft een oproepovereenkomst en is 20 jaar. Ze werkt in januari 35 uur en krijgt dit ook betaald. Geldt de hoge of lage AWf-premie voor Yu en Bo? Vink het juiste antwoord aan.

Documenten en publicaties

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.