Nieuws

Nieuws btw-labelling

Geplaatst: 23 september 2018
Kenmerk: 2018.04653

Nieuws btw-labelling

De btw-labelling blijft een belangrijk element in de gemeentelijke administratie. Wij actualiseren de modellabelling op Taxnavigator iedere week. Bijgaand enkele updates. 

Kerktorens: Naar aanleiding van het artikel over kerktorens en btw berichtte een gebruiker van de modellabelling dat de gemeente de gemeentelijke kerktorens heeft gelabeld als volledig compensabel. Echter uit het archief bleek dat sommige kerkbesturen in een ver verleden van de gemeente toestemming hebben gekregen om de gemeentelijke kerktoren te mogen gebruiken. Een correctie van de btw-labelling was gewenst. Bij een boekenonderzoek vraagt de Belastingdienst doorgaans (oude) overeenkomsten op die met de kerkbesturen zijn gesloten. Voor modellabelling: klik hier

Uitbreiding onderdeel jachthavens. Is op het geven van gelegenheid tot stallen van een boot in een jachthaven het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing? Voor modellabelling: klik hier

Verkoop gebruikte bedrijfsmiddelen. Toegevoegd: uitgebreide handleiding over de verkoop en levering gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor modellabelling: klik hier

Veel gemeenten boeken alle btw met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen kostprijsverhogend. De ervaring leert dat met betrekking tot begraafplaatsen ook kosten met btw worden gemaakt waarbij de gemeente de btw op de kosten geheel of gedeeltelijk kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Wij denken aan de kosten van advisering die betrekking op het beleid inzake begraafplaatsen zoals de vraag of en waar een nieuwe begraafplaats moet worden gerealiseerd.

De btw op de kosten van de bouw van een schoolgebouw kunnen niet worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De btw op sommige voorbereidingskosten kunnen wel worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Voor meer informatie over het recht op compensatie van btw inzake de bouw van een schoolgebouw: klik hier 

De btw op sommige kosten inzake de voorbereiding van de bouw van een multifunctionele accommodatie kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Voor meer informatie over het recht op compensatie van btw inzake de bouw van een multifunctionele accommodatie: klik hier

Gemeenten slopen af en toe een oud gymnastieklokaal. De vrijkomende grond wordt als btw-terrein verkocht en geleverd. De gemeente kan de btw op de kosten aftrekken c.q. verrekenen op de btw-aangifte. Worden de kosten geboekt op de kostenplaats 'gymnastiekzaal' dan kan de btw op de kosten van sloop verkeerd worden verwerkt. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.