Nieuws

BTW: BCF: Gemeente verstrekt investeringssubsidie in verband met aankoop elektrische vervoermiddelen

Geplaatst: 11 maart 2020
Kenmerk: 2020.25371

BTW: BCF: Gemeente verstrekt investeringssubsidie in verband met aankoop elektrische vervoermiddelen

De gemeente heeft de beschikking over een mobiliteitsfonds. De gemeente verstrekt subsidie aan een busmaatschappij om elektrische bussen aan te schaffen. Daarnaast krijgen particulieren en ondernemers financiële bijdragen uit het mobiliteitsfonds om de investeringen in elektrische vervoermiddelen te bekostigen. De gemeente wil met de subsidie het gebruik van elektrisch vervoer bevorderen.

De financiële bijdrage is niet belast met btw. De gemeente verstrekt een financiële bijdrage vanwege het algemeen belang. Het algemeen belang betreft de luchtkwaliteit in Nederland.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.