Nieuws

De Belastingdienst verleent uitstel aangifte IB-47 tot 1 maart 2018

Geplaatst: 10 februari 2018
Kenmerk: 2018.03645

De Belastingdienst verleent uitstel aangifte IB-47 tot 1 maart 2018

De Belastingdienst verleent uitstel aangifte IB-47 tot 1 maart 2018. Heeft uw gemeente in 2017 bedragen aan derden uitbetaald? Dan moest u die eigenlijk voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar kunt u eenmalig aanleveren tot 1 maart 2018.

U levert de uitbetaalde bedragen dit jaar voor het eerst aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Door deze nieuwe manier van aanleveren lukt het niet iedereen om de gegevens op tijd naar de Belastingdienst te versturen.

Ook heeft de Belastingdienst de uitnodigingen om de gegevens aan te leveren later verstuurd dan anders: begin januari van dit jaar in plaats van begin december vorig jaar.

Daarom verlengt verlengt de Belastingdienst de inzendtermijn eenmalig: aanleveren doet u dit jaar vóór 1 maart 2018. Voor meer informatie: klik hier

Ga naar belastingdienst.nl/ib47 voor meer informatie over het aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden.

Voor meer informatie over IB-47 zie het artikel: Verstrekking van gegevens aan Belastingdienst ingevolge IB47: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator