Nieuws

Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019

Geplaatst: 04 november 2019
Kenmerk: 2019.22304

Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019

Op 30 oktober is de Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019 gepubliceerd. De tweede voortgangsrapportage blikt terug op de maanden mei tot en met augustus 2019. Van 95% van de gemeenten en provincies is bekeken of een klantbehandeling in de actualiteit mogelijk is

Ontwikkelingen

  • Termijn afhandeling bezwaar is nog veel te lang
  • BelastingTelefoon voldoet niet aan doelstelling
  • Aannemen van personeel blijft achter bij doelstelling

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Op basis van de verkregen inzichten uit de gesprekken met in- en externe partijen (medewerkers, bedrijfsleven, wetenschap, beroeps- en koepelorganisaties (van fiscaal dienstverleners)) hebben we de afgelopen periode verder gewerkt aan het project doorontwikkeling van horizontaal toezicht. Dit project heeft onder meer tot doel de plaats van het horizontaal toezicht binnen onze uitvoerings- en toezichtstrategie te verduidelijken, de transparantie en de
verantwoording te verbeteren, de betekenis van recente (internationale) ontwikkelingen te onderzoeken en tot
verbetervoorstellen te komen. De doorontwikkeling moet ertoe leiden dat de doorontwikkelde versie van horizontaal toezicht een meer algemeen geaccepteerde vorm van toezicht van ondernemers en fiscaal dienstverleners binnen de toezichtstaak van de Belastingdienst wordt. Het project bevond zich in augustus 2019 in de afrondende fase. De resultaten en uitkomsten van de gesprekken met in- en externe partijen zijn meegenomen bij de verbetervoorstellen. In het Jaarplan 2020 Belastingdienst worden de verbetervoorstellen en de wijzigingen in de werkwijze van het horizontaal toezicht nader uitgewerkt en toegelicht.

Documenten en publicaties

  • Voor raadplegen aanbiedingsbrief Tweede voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst d.d. 30 oktober 2019. Klik hier
  • Tweede Voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.