Nieuws

Ambities fiets

Geplaatst: 23 juni 2018
Kenmerk: 2018.04198

Ambities fiets

In de brief ‘Ambities Fiets’ van 12 juni 2018, nr. IENW/BSK-2018/109267, van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat beschrijft de staatssecretaris een aantal ambities op het gebied van het gebruik van de fiets. 

Het Rijk maakt geld vrij voor investeringen in fietsroutes en fietsenstallingen. De Staatssecretaris van Financiën gaat met werkgevers in overleg om te bekijken op welke wijze de bestaande fiscale regelingen om fietsen te bevorderen optimaal kunnen worden benut. Zo kunnen werkgevers werknemers die fietsen naar het werk een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer geven. Dit gebeurt in veel gevallen nog niet. Deze vergoeding kan ook worden ingezet als renteloze lening voor de aanschaf van een fiets die dan terugverdiend kan worden door te fietsen.  

U kunt de brief hier downloaden: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.