Nieuws

IB: LB: Onterecht genoten bijstand is loon

Geplaatst: 13 juli 2021
Kenmerk: 2021.38840

IB: LB: Onterecht genoten bijstand is loon

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch inzake de verschuldigdheid van belasting ter zake van een onterecht genoten bijstandsuitkering.

Het gerechtshof Den Bosch oordeelt in zijn uitspraak van 24 juni 2021, nr. 20/00402, dat onterecht genoten bijstand loon c.q. inkomen betreft als de ontvanger niet heeft aangegeven om de onterecht genoten uitkering op korte termijn terug te betalen.

Documenten en publicaties

  • Uitspraakgerechtshof Den Bosch d.d. 24 juni 2021, nr. 20/00402. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.