Nieuws

Reactie werkgroep LVLB inzake consultatie btw-herzieningsregels

Geplaatst: 19 juni 2017
Kenmerk: 2017.02953

Reactie werkgroep LVLB inzake consultatie btw-herzieningsregels

In ons artikel 'Voorstel inzake uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten' hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het voornemen om de toepassing van de btw-herzieningsregels uit te breiden met diensten. Zoals wij hebben aangegeven nemen de administratieve lasten van gemeenten enorm toe bij uitbreiding van de btw-herzieningsregels. Ieder jaar nemen de fiscale regels voor gemeenten toe en worden fiscale regels ingewikkelder. Wij verwijzen naar de complexe regels inzake de vennootschapsbelasting. Worden de btw-herzieningsregels uitgebreid tot kostbare diensten dan moeten gemeenten voor de extra lasten worden gecompenseerd door het Rijk.

De werkgroep LVLB heeft krachtig gereageerd op het voorstel. Bijgaand de reactie van de werkgroep LVLB inzake consultatie btw-herzieningsregels. Reactie bekijken: klik hier