Nieuws

Opinie btw-besparende schoolmodellen

Geplaatst: 18 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04529

Opinie btw-besparende schoolmodellen

Taxnavigator heeft een opinie opgesteld over btw-besparende schoolmodellen. 

Gemeenten ontvangen veel berichten over de mogelijkheden om btw te besparen door gebruik te maken van zogenoemde btw-besparende schoolmodellen. Ter zake van de toepassing van btw-besparende schoolmodellen spelen voor gemeenten verschillende vragen. 

In de eerste plaats is de vraag aan de orde wat de kansen zijn voor de gemeente bij de belastingrechter als de Belastingdienst de toepassing van een btw-besparend schoolmodel bestrijdt. Heeft de gemeente een kans om een eventuele procedure bij de belastingrechter te winnen? Zo ja, hoe groot is die kans? Onlangs hebben wij u bericht over de procedure van de gemeente Aalten inzake een btw-besparend schoolmodel. Een gemeente wil niet in de positie komen van de gemeente Aalten. De Hoge Raad heeft zich drie maal gebogen over één en dezelfde zaak van de gemeente Aalten. Daarnaast hebben drie gerechtshoven een oordeel gegeven in die zaak van de gemeente Aalten. De desbetreffende zaak is ooit begonnen bij de rechtbank in Arnhem. Uiteindelijk heeft de gemeente Aalten de procedure over het btw-besparende schoolmodel na een jarenlange procedure verloren. 

Naast een mogelijke procedure spelen ook nog andere aspecten bij een zogenoemd btw-vriendelijk schoolmodel. 

Voor de gebruikers van het fiscaal platform Taxnavigator hebben wij met betrekking tot het btw-besparende schoolmodel een overzicht van belangrijke punten gemaakt. Voor het downloaden van de opinie: klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.