Nieuws

Vennootschapsbelasting: uitstel aangiften

Geplaatst: 15 september 2018
Kenmerk: 2018.04614

Vennootschapsbelasting: uitstel aangiften

Wij hebben vanuit diverse bronnen begrepen dat gemeenten uitstel hebben gekregen tot 1 november 2018 voor het indienen van de eerste aangifte Vennootschapsbelasting. De reden voor het uitstel is dat over een aantal relevante zaken ter zake van het grondbedrijf en de verkoop van restafval door partijen nog geen afstemming is bereikt.

Heeft uw gemeente ter zake van het uitstel geen bericht ontvangen en is uitstel wel gewenst dan adviseren wij uw gemeente om contact op te nemen met de Belastingdienst. U kunt verzoeken om de aangiftedatum op het domein van uw gemeente bij de Belastingdienst aan te laten passen. Wij adviseren uw gemeente om de gegevens aan te laten passen. De gegevens in de systemen van de Belastingdiensten moeten correct zijn in verband met de toekomst. Weet u of uw opvolger nog waarom een aangifte Vennootschapsbelasting te laat is ingediend.


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.