Nieuws

BTW: Sport; Openlucht zwembad; dagrecreatie

Geplaatst: 08 juni 2024
Kenmerk: 2024.53246

BTW: Sport; Openlucht zwembad; dagrecreatie

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 23 april 2024, nr. 22/2487 inzake de btw-aspecten van een openlucht zwembad.

Korte samenvatting

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de stichting de gelegenheid geeft tot dagrecreatie. De stichting geeft geen gelegenheid tot sport. De dienstverlening van de stichting is belast met 9% btw. De stichting kan de btw op de kosten in aftrek nemen op de btw-aangifte.

Feiten en uitgangspunten

Een stichting exploiteert een openlucht zwembad. De stichting heeft geen winstoogmerk en de activiteiten van de stichting worden verzorgd door vrijwilligers. Het openlucht zwembad beschikt over drie zwembaden. Een zwembad is 25 meter lang en kan worden gebruikt voor sport. Het andere bad is maximaal 1,10 meter diep en kan niet worden gebruikt voor sport. Het kleuterbad is. Op het complex van 3.200 vierkante meter is ook een grote ligweide aanwezig. Op het complex staan ook speelattributen. Bezoekers kunnen gebruik maken van een kleed/was accommodatie en een horecagelegenheid. De stichting geeft de gelegenheid tot recreatief zwemmen, banenzwemmen, zwemlessen, schoolzwemmen en lessen. Daarnaast organiseert de stichting verschillende elementen.

Belang en achtergrond procedure

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld op grond van de btw-sportvrijstelling. De stichting hoeft over de entreegelden geen btw te voldoen en de stichting kan de btw op de onderhouds- en exploitatiekosten niet in aftrek nemen op de btw-aangifte. De stichting kan een beroep doen op de BOSA-subsidieregeling. Deze subsidieregeling verstrekty geen subsidie ter zake van de kosten voor gas en elektriciteit. Het is vanuit financieel perspectief aantrekkelijk om de btw-sportvrijstelling niet toe te passen. Als sprake is van dagrecreatie dan is de dienstverlening belast met 9% btw en heeft de stichting recht op aftrek van btw op de kosten via de btw-aangifte. De omvang van de btw op de kosten is groter dan de omvang van de btw die aan de Belastingdienst moet worden voldaan zodat per saldo een financieel voordeel ontstaat als sprake is van dagrecreatie.

Oordeel Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof oordeelt dat de activiteiten van de stichting zijn belast met 9% omdat de stichting de gelegenheid tot dagrecreatie en vermaak biedt in een daarvoor ingerichte voorziening. Zwemmen is niet steeds en automatisch een sport. Spelend zwemmen, badderen en verkoeling zoeken in het water kunnen niet als sport worden aangemerkt. Het zwembad wordt tijdens het vrij zwemmen met name gebruikt door kinderen om te spelen, recreëren en te zonnen. Het oordeel is nog niet definitief. De Staatssecretaris van Financiën kan nog beroep in cassatie instellen.

Gemeentelijke praktijk

Documenten en publicaties

  • Uitspraak Gerechtshof Amsterdam d.d. 23 april 2024, nr. 22/2487. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon