Nieuws

Stavaza: begraafplaatsen en btw

Geplaatst: 01 december 2018
Kenmerk: 2018.04882

Stavaza: begraafplaatsen en btw

Van verschillende gebruikers van het fiscaal platform Taxnavigator hebben wij vragen gekregen over de lopende procedure van de gemeente Krimpen aan den IJssel inzake de exploitatie van begraafplaatsen. Bijgaand een update. 

Procedure gemeente Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel exploiteert begraafplaatsen en heeft de btw op de kosten van de exploitatie van de begraafplaatsen gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst bestrijdt het recht op compensatie van btw van de gemeente inzake de exploitatie van begraafplaatsen. Rechtbank Den Haag heeft in zijn uitspraak van 6 juli 2017, nr. AWB 16/5490, geoordeeld dat de gemeente de btw op de kosten van de exploitatie van begraafplaatsen niet kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Volgens het oordeel van het Gerechtshof Den Haag van 16 maart 2018, nr. BK-17/00742, heeft de gemeente wel recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Belastingdienst legt zich dus niet zomaar neer bij de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Het is geen algemeen geldend recht volgens de Belastingdienst.

Compenseren van btw

De gemeente kan de btw op de kosten van de exploitatie van een begraafplaats compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Verliest de gemeente Krimpen aan den IJssel de procedure bij de Hoge Raad dan moet de gemeente de gecompenseerde btw terugbetalen aan de Belastingdienst tenzij de terugbetalingsverplichting is verjaard. Het jaar 2012 is verjaard en het jaar 2013 is in 2019 verjaard. Het is ook mogelijk dat de Belastingdienst de gecompenseerde btw inzake de exploitatie van begraafplaatsen corrigeert. Volgt uw gemeente deze handelwijze dan adviseren wij u om de Belastingdienst te informeren over de gevolgde handelwijze inzake btw en de exploitatie van begraafplaatsen.

Alsnog compenseren van btw

Als de gemeente Krimpen aan den IJssel de procedure wint dan hebben gemeenten recht op compensatie van btw. Met terugwerkende kracht van vijf jaar kunnen gemeenten de btw op de kosten van de exploitatie van begraafplaatsen alsnog compenseren bij het BTW-compensatiefonds door het vragen van een correctiebeschikking BTW-compensatiefonds voor de verschillende jaren. In 2019 komt waarschijnlijk het oordeel van de Hoge Raad in de procedure. Gemeenten kunnen dan in 2019 met terugwerkende kracht btw compenseren vanaf 2014 als de gemeente Krimpen aan den IJssel de procedure wint. 

Jaar 2013

Het jaar 2013 is in 2019 verjaard. De gemeente kan de rechten voor het jaar 2013 veilig te stellen door met verwijzing naar de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag voor het einde van dit jaar een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2013 te vragen in verband met het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Belastingdienst zal het verzoek aanhouden maar wel om een financiële onderbouwing vragen.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.