Nieuws

Van premiekorting naar loonkostenvoordeel: wat moet u doen?

Geplaatst: 20 januari 2018
Kenmerk: 2018.03588

Van premiekorting naar loonkostenvoordeel: wat moet u doen?

In een nieuwsbericht van 18 januari 2018 vraagt de Belastingdienst aandacht voor de loonkostenvoordelen, specifiek voor de situatie waarbij in 2017 recht op een premiekorting bestond. Voor nieuwsbericht: klik hier

Met ingang van 2018 zijn de premiekortingen oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen door de loonkostenvoordelen. Had u in 2017 recht op 1 of beide premiekortingen? Dan hebt u vanaf 2018 recht op 1 of meer loonkostenvoordelen als u aan de voorwaarden voldoet.

Om in aanmerking te komen voor 1 of meer loonkostenvoordelen moet u uw laatste aangifte over 2017 goed invullen. Dat doet u zo:

  • Geef in uw aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
  • Vul in de aangifte het bedrag aan premiekorting in waar u recht op hebt.

Kunt u dat nog niet doen omdat de werknemer bijvoorbeeld net in dienst is en u nog geen doelgroepverklaring voor de premiekorting oudere werknemer hebt? Corrigeer de aangifte dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 mei 2018.

Meer weten?

Kijk in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. Punt 1.4 gaat over de overgangsregeling voor lopende premiekortingen.