Nieuws

BTW-compensatiefonds: veegactie

Geplaatst: 16 november 2019
Kenmerk: 2019.22425

BTW-compensatiefonds: veegactie

Veel gemeenten worden benaderd door belastingadvieskantoren die op no cure no pay basis de kostprijsverhogende kostenplaatsen van de btw-labellling doornemen. De ervaring leert dat tussen de kostprijsverhogend geboekte facturen ook nog facturen aanwezig kunnen zijn waarvan de btw ten onrechte als kostprijsverhogend is geboekt. De btw op kosten van beleid kan uw gemeente compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

De begraafplaats is (vooralsnog) kostprijsverhogend gelabeld maar als kosten van beleid inzake de begraafplaats zijn gemaakt dan kan de gemeente de btw op de kosten van beleid compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Denk hierbij aan de kosten van een onderzoek of en wanneer de begraafplaats moet worden uitgebreid. Maar er zijn ook nog veel andere kosten denkbaar waarvan de btw kan worden gecompenseerd.

De btw op kosten van de voorbereiding van een investeringsbeslissing kan worden gecompenseerd bij BTW-compensatiefonds. Denk aan de kosten van het onderzoek waar en wanneer een nieuwe school moet worden gebouwd. Deze kosten worden gemaakt om een beslissing te nemen over een investering.

Volgens Taxnavigator kan door sommige gemeenten ook nog een forse btw-besparing worden gerealiseerd in het Sociaal Domein. Voor lezen volledig artikel. Klik hier.

Taxnavigator adviseert om bij verlening van een opdracht om de kostprijs verhogend geboekte btw te onderzoeken eerst zelf een kort onderzoek te doen naar onterecht kostprijsverhogend geboekte btw. U kunt uw onderzoek bijvoorbeeld beperken tot facturen vanaf een bepaald bedrag.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.