Nieuws

Informatie over kostenposten Specifieke uitkering sport

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04731

Informatie over kostenposten Specifieke uitkering sport

Bij uw aanvraag moet u de kosten die zijn opgenomen in de begroting specificeren. Er zijn verschillende kostenposten. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een brochure gepubliceerd over de kostenposten die in aanmerking komen voor de Regeling specifieke uitkering sport 2019 c.q. SPUK. In de brochure treft u meer informatie aan over het specificeren van de kosten. 

Voor downloaden 'Informatie over kostenposten Regeling specifieke uitkering sport 2019': klik hier


Wij hebben de brochure bestudeerd en merken het volgende op: 

  • De btw op de kosten van inzet van combinatiefunctionarissen komt voor subsidie in aanmerking. 
  • De op de kosten van kantoorbenodigheden komen voor subsidie in aanmerking. 
  • Kosten zonder btw zoals verzekering, rente, aflossing of eigen personeel kunnen niet worden meegenomen in de aanvraag. 
  • De stijging van het kostprijsverhogende deel van het mengpercentage door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling komt voor subsidie in aanmerking. Daarbij dient het nadeel ten opzichte van de situatie in 2018 te worden berekend. Als de cijfers van 2018 nog niet (volledig) bekend zijn mag ook worden vergeleken met de cijfers van 2017.  


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.