Nieuws

Kamervragen inzake nieuwe wet DBA

Geplaatst: 21 februari 2018
Kenmerk: 2018.03681

Kamervragen inzake nieuwe wet DBA

In zijn brief van 19 februari 2018 beantwoordt de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamervragen over de nieuwe Wet DBA.

Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt dat inmiddels is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet DBA. Inmiddels heeft ook een kickoff bijeenkomst plaatsgevonden. De Minister herhaalt dat het tijdspad zeer ambitieus is. De Tweede Kamer wordt nog voor het zomerreces geïnformeerd via een hoofdlijnenbrief over de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord. 

Bron: Antwoord op Kamervragen van het lid Wiersma (VVD), d.d. 19 februari 2018 met referentie 2018-0000015648. Voor downloaden: klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator