Nieuws

Taxnavigator 2019

Geplaatst: 02 januari 2019
Kenmerk: 2019.04959

Taxnavigator 2019

Wat zijn wij van plan in 2019?

In de eerste plaats wensen wij de lezers van de nieuwsbrief Taxnavigator een goed 2019! Voorts willen wij de abonnee's en de nieuwe abonnee's op het fiscaal platform Taxnavigator bedanken voor het vertrouwen in Taxnavigator. Wij doen er alles aan om ook in 2019 weer te voldoen aan de verwachtingen.

Afgelopen jaar hebben wij bij verschillende abonnee's op het fiscaal platform Taxnavigator geïnformeerd naar de wijze waarop en hoe men wil worden geïnformeerd over de fiscale ontwikkelingen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de abonnee's hebben wij besloten om meer fiscale informatie te gaan verspreiden. Bij veel artikelen zullen wij in het besloten gedeelte van het fiscaal platform de (praktische) aspecten voor de gemeentelijke praktijk beschrijven met een fiscaal stappenplan, een fiscale handleiding of een puntsgewijs overzicht van de praktische aspecten.

De modellabelling zal verder worden uitgebreid met praktische aspecten en een korte beschrijving van de aspecten op het gebied van onder andere Vennootschapsbelasting en Loonbelasting.

Bij de verschillende dossiers en thema's worden casussen opgenomen met de fiscale uitwerking.

De prijs en voorwaarden van Taxnavigtor in 2019 zijn overigens hetzelfde als in 2018 en 2017.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.