Nieuws

BTW-bouwterrein en landbouwgrond

Geplaatst: 07 oktober 2017
Kenmerk: 2017.03263

BTW-bouwterrein en landbouwgrond

Met ingang van 1 januari 2017 is het begrip bouwterrein verruimd. Ieder terrein dat is bestemd om te worden bebouwd kwalificeert als een btw-bouwterrein. Dit heeft ook fiscale gevolgen voor gemeenten als gronden van landbouwers worden aangekocht.

Landbouwer

Een landbouwer is een btw-ondernemer. Landbouwers kunnen de btw-landbouwregeling toepassen. De btw-landbouwregeling beoogt landbouwers vanwege hun bijzondere positie, buiten de heffing van omzetbelasting te laten. Landbouwers die de btw-landbouwregeling toepassen kunnen hun landbouwproducten zonder btw verkopen en leveren. Landbouwers kunnen er echter ook voor kiezen de btw-landbouwregeling niet toe te passen. De landbouwer moet dan bij verkoop van zijn landbouwproducten 6% btw facturen.

Landbouwgrond en btw-bouwterrein

Een landbouwer die landbouwgrond aan de gemeente verkoopt, handelt als een btw-ondernemer. Met ingang van 1 januari 2017 is het begrip bouwterrein verruimd. Ieder terrein dat is bestemd om te worden bebouwd, kwalificeert als een btw-bouwterrein. In feite levert de landbouwer btw-bouwgrond aan de gemeente als op basis van objectieve factoren kan worden aangenomen dat de grond is bestemd om te worden bebouwd c.q. wordt ontwikkeld tot een woonwijk of een bedrijfsterrein.

In onderdeel 2.2 Het begrip landbouwer van zijn besluit 'Omzetbelasting.Landbouw' van 20 december 2013, nr. BLKB 2013/2253M, neemt de Staatssecretaris van Financiën het standpunt in dat de btw-landbouwregeling toepassing mist in geval de landbouwer een btw-bouwterrein levert. Bij verkoop van landbouwgronden die zijn bestemd om te worden bebouwd zal de landbouwer doorgaans btw in rekening brengen. De gemeente kan de btw in aftrek nemen c.q. verrekenen op zijn btw-aangifte als hij de grond als btw-bouwterrein doorverkoopt en levert en compenseren bij het BTW-compensatiefonds voor zover de landbouwgrond wordt gebruikt voor de aanleg van openbaar gebied.

Gemeentelijke praktijk

De gemeente koopt de grond aan en krijgt de grond geleverd maar veelal bedingt de landbouwer dat hij de grond mag blijven gebruiken tot het moment dat de gemeente de grond nodig heeft. Om het recht op aftrek van btw ter zake van de aangekochte btw-bouwgrond veilig te stellen is het van belang dat de gemeente de btw-bouwgrond belast met btw ter beschikking stelt aan de landbouwer of dat de gemeente met de Belastingdienst heeft afgestemd dat het voortdurende gebruik van de bouwgrond door de landbouwer geen gevolgen heeft voor het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw bij de gemeente.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.