Nieuws

Voortgang: btw-sportdossier

Geplaatst: 03 maart 2018
Kenmerk: 2018.03726

Voortgang: btw-sportdossier

Wij houden u doorlopend op de hoogte van de ontwikkelingen inzake de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Bijgaand een update.

Gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen worden gecompenseerd voor de btw-schade die ontstaat bij de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Immers bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling is het geven van gelegenheid tot sportbeoefening door organisaties en instellingen die geen winstoogmerk hebben niet meer belast met 6% btw. Dat lijkt een voordeel maar omdat de dienstverlening niet meer is belast met btw bestaat ook geen recht op aftrek van btw op de kosten. Per saldo ontstaat een belastingnadeel. De btw op de kosten c.q. de teruggaaf van btw is vaak hoger dan het bedrag aan btw dat is verschuldigd. Om dit nadeel weg te nemen komt een compensatieregeling voor exploitanten van sportaccommodaties die geen winstoogmerk hebben.

BTW-schade  

Naast gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen zijn nog meer exploitanten die btw-schade zullen leiden.

  • Sommige woningstichtingen exploiteren sportzalen door het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Een woningstichting heeft geen winstoogmerk en zal worden geconfronteerd met btw-schade.
  • Sommige onderwijsinstellingen gebruiken gymnastiekzalen om hun leerlingen te laten sporten en om sportverenigingen en anderen tegen vergoeding te laten sporten. Veel onderwijsinstellingen hebben geen winstoogmerk en worden bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling geconfronteerd met btw-schade.
  • Universiteiten hebben sportbedrijven om studenten zonder winstoogmerk te laten sporten. Bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling wordt hun dienstverlening vrijgesteld van heffing van btw en lijden zij btw-schade.
  • Organisaties die medische diensten verlenen op het gebied van gehandicapten zorg gebruiken gymnastiekzalen en zwembaden voor eigen activiteiten maar ook om derden tegen vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening te geven.

Tarieven: belangrijk aandachtspunt voor gemeenten!

De gebruikers van de sportaccommodatie betalen nu een vergoeding exclusief btw. De btw wordt door de gemeente veelal apart in rekening gebracht aan de gebruikers van de sportaccommodatie. De gemeenten voldoen de btw die de gebruikers hebben betaald aan de Belastingdienst. De Belastingdienst ontvangt de 6% btw van de gemeenten en betaalt de btw op de kosten terug aan de gemeenten. Per saldo betaalt de Belastingdienst meer btw terug aan de gemeenten dan wordt ontvangen van de gemeenten. Aldus lijdt de Belastingdienst verlies. De ontvangst van btw is per saldo negatief.

Bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling ontvangt de Belastingdienst geen btw meer van de gemeenten maar hoeft de Belastingdienst ook geen btw terug te betalen aan de gemeenten. Door uitbreiding van de btw-sportvrijstelling lijden gemeenten financiële schade. De Belastingdienst stort een bedrag in een Sport-compensatiefonds. Dit bedrag zal gelijk zijn aan de bedragen die vroeger van de gemeenten werden ontvangen (6% btw op de opbrengst) minus de aan de gemeente uitbetaalde bedragen (btw op de kosten). De operatie loopt neutraal voor de Belastingdienst. 

In het Sport-compensatiefonds (ontvangen btw -/- betaalde btw) zit het verlies dat de Belastingdienst lijdt. De schade van de gemeenten is echter groter. De schade van de gemeenten betreft de btw op de kosten. Kortom, als verenigingen geen btw meer betalen moeten de tarieven met 6% omhoog anders lijden de gemeenten schade en krijgen de verenigingen een voordeel van 6%. De operatie verloopt dan niet neutraal voor de gemeente! 

Snapt u het nog?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.