Nieuws

BTW: BCF: Samenwerken en btw

Geplaatst: 14 september 2022
Kenmerk: 2022.46549

BTW: BCF: Samenwerken en btw

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de btw-aspecten van samenwerken.

Inleiding

Gemeenten werken op veel gebied samen met andere gemeenten, woningstichtingen, waterschappen en andere partijen. De btw-aspecten van samenwerken zijn niet eenvoudig. Volgens Taxnavigator kunnen grofweg twee vormen van samenwerken worden onderscheiden. In de eerste plaats kunnen gemeenten samenwerken via overeenkomst c.q. een convenant. In de tweede plaats kunnen gemeenten samenwerken via een gemeenschappelijke regeling, stichting of andere rechtspersoon.

Samenwerken via een overeenkomst

Een samenwerking via een overeenkomst lijkt eenvoudig. Worden door de samenwerking goederen en diensten ingekocht of onderling kosten doorbelast dan moet ter zake van iedere prestatie een factuur worden uitgereikt. De dienstverlener moet aan iedere deelnemer een factuur met btw uitreiken voor zijn aandeel in de kosten. De deelnemer in de samenwerking die kosten doorbelast aan de andere deelnemers moet een factuur uitreiken met btw tenzij een btw-vrijstelling geldt. Veelal wordt gekozen voor een penvoerder maar dat maakt de zaak niet eenvoudiger. De penvoerder moet de btw op de kosten verwerken in zijn administratie waarbij de penvoerder de btw op zijn aandeel in de kosten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds en de btw op kosten in aftrek kan nemen op de btw-aangifte als de kosten met btw worden doorbelast. Een extra dimensie ontstaat als de samenwerking geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd met financiële middelen van het Rijk.

Samenwerken via een rechtspersoon

Ook bij de samenwerking via een rechtspersoon spelen ingewikkelde fiscale aspecten zoals de vraag of de dienstverlening van de rechtspersoon is belast met btw of dat de btw-koepelvrijstelling of een andere btw-vrijstelling kan worden toegepast. Moet de btw op de kosten in aftrek worden genomen op de btw-aangifte of kan de btw via de btw-transparantiemethode worden doorgeschoven?

Cursus voor gemeenten

Fiscaal Vanmorgen heeft voor medewerkers van gemeenten een cursus gemaakt waarin alle vormen van samenwerken met de fiscale aspecten uitgebreid worden besproken en toegelicht. U ontvangt uitgebreide sheets die als handleiding kan worden gebruikt. Voor meer informatie: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.