Nieuws

Updates: modellabelling

Geplaatst: 14 oktober 2019
Kenmerk: 2019.21917

Updates: modellabelling

Naar aanleiding van vragen van gebruikers van Taxnavigator hebben wij de modellabelling weer uitgebreid. Bijgaand een korte update van een aantal toevoegingen.

1. Praktijk

Het onderdeel Praktijk is aan de modellabelling toegevoegd. In het onderdeel praktijk werken wij uw vragen uit. Wij hebben aan het onderdeel praktijk het item 'fiscale aspecten van bestuursdwang' toegevoegd.

  • Praktijk: Uitwerken fiscale aspecten bestuursdwang. Klik hier

Wij krijgen regelmatig vragen over de btw-aspecten van het slopen van een gebouw in het kader van openbare orde en veiligheid. Wat kunt u slopen zodat het terrein geen btw-bouwterrein wordt?

  • Praktijk: Slopen uit oogpunt openbare orde en veiligheid. Klik hier

2. Sportformateur

Gemeenten sluiten sportakkoorden en huren een zogenoemde sportformateur in. Moet de btw op de kosten van een sportformateur worden geclaimd bij SPUK of bestaat recht op compensatie van btw?

  • Sportformateur. Uitwerken fiscale aspecten sportformateur. Klik hier

3. Basisregistratie ondergrond

Gemeenten moeten een basisregistratie verzorgen van de ondergrond. Kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

4. Onderhoud basisschool

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.