Nieuws

BCF: Gemengd en beschermd wonen

Geplaatst: 03 april 2021
Kenmerk: 2021.36261

BCF: Gemengd en beschermd wonen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de fiscale aspecten van gemengd wonen.

Gemeenten werken onderling samen om dak- en thuislozen uit de opvang te krijgen en te houden. Dak- en thuislozen krijgen van een woningstichting een woning toegewezen om vanuit de woning te herstellen en te worden begeleid naar een zelfstandig bestaan. Via een stabiele woningplek kunnen dak- en thuislozen op termijn daadwerkelijk zelfstandig wonen. De woningen bevinden zich vaak in een zogenoemd 'Gemengd Wonen-complex'. De ervaring leert dat de kans op terugval in dakloosheid sterk vermindert als daklozen een woning krijgen in een gemengd woonproject en worden begeleid. In een gemeenschappelijke ruimte kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en samen activiteiten organiseren. De begeleiding wordt verzorgd door een organisatie voor maatschappelijk werk die soms ook een ruimte in het complex heeft voor begeleiding, spreekuur en overleg.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.