Nieuws

BOSA 2020 is gepubliceerd

Geplaatst: 15 oktober 2019
Kenmerk: 2019.21953

BOSA 2020 is gepubliceerd

De regeling BOSA 2020 is gepubliceerd

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 oktober 2019, kenmerk 1576754-194838-S, houdende wijziging van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Klik hier

Belangrijkste wijzigingen:

  • Verduidelijkt is dat alleen amateursportorganisaties in aanmerking komen voor subsidie.
  • Dubbelfinanciering met de SPUK is niet mogelijk.
  • De ‘standaard’ subsidie blijft 20%.
  • De top subsidie is verlaagd van 15% naar 10%.
  • Bijlage 1 is gewijzigd. In de categorieën energiebesparing en toegankelijkheid zijn, afgezien van tekstuele aanpassingen, een aantal maatregelen verwijderd en nieuwe maatregelen toegevoegd. Dit is gedaan op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar, de ontwikkelingen in de techniek en is gekeken naar welke maatregelen wel en niet aansluiten bij de wensen van de aanvrager. Daarnaast is een derde categorie toegevoegd: circulair. Deze categorie bevat maatregelen die CO2 besparen doordat ze bijdragen aan een circulaire economie.
  • Activiteiten moeten binnen 9 maanden na toekenning subsidie starten
  • Bevoorschotting en nabetaling zijn aangepast.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.