Nieuws

Ontwikkeling: overdracht openbare voorzieningen.

Geplaatst: 10 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20168

Ontwikkeling: overdracht openbare voorzieningen.

Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen door ontwikkelaars wordt vaak gebruik gemaakt van de goedkeuring die in onderdeel 2.5.2.3. Uitvoering van bestemmingsplannen door een derde van het Besluit ‘Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ is beschreven. De ontwikkelaar legt de gemeenschapsvoorzieningen (zoals wegen, straten, pleinen en openbaar groen) aan en draagt deze om niet of tegen een beperkte vergoeding over aan de gemeente. Met betrekking tot deze faciliteit hebben wij van abonnees op Taxnavigator drie vragen ontvangen. In de eerste plaats bestaat de vraag of de vergoeding die wordt betaald voor extra voorzieningen is belast met btw. In de tweede plaats bestaat de vraag of de voorzieningen binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming moeten zijn overgedragen aan de gemeente. In de derde plaats bestaan bij gemeenten enkele vragen over de verklaring. Wanneer wordt een verklaring afgegeven en kan de gemeente ook weigeren om een verklaring af te geven als het openbaar gebied gebreken vertoont.

Voor lezen complete artikel: Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.