Nieuws

Aftrek van btw op bouwkosten zolder en delen van woning

Geplaatst: 06 juli 2019
Kenmerk: 2019.05608

Aftrek van btw op bouwkosten zolder en delen van woning

Op 18 juni 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over het recht op aftrek van btw inzake de zolderverdieping en andere delen van een woning. De uitspraak bevestigt dat in meer situaties aftrek van btw mogelijk is dan thans (door gemeenten) wordt aangenomen.

1. Procedure

Een echtpaar bouwt een nieuwe woning. Het echtpaar A en B richt een maatschap op. De maatschap AB gaat werkruimte verhuren in een nieuw te bouwen woning. De maatschap verhuurt de zolderverdieping aan een besloten vennootschap. De aandelen van de besloten vennootschap worden gehouden door mevrouw B. De maatschap en de besloten vennootschap c.q. BV opteren voor een met btw belaste huur van de zolderverdieping.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 18 juni 2019, nrs. 18/00464 t/m 18/00470 dat de maatschap en de BV kunnen opteren voor een met btw belaste huur. Dat de zolderverdieping enkel kan worden bereikt via de privéwoning staat de mogelijkheid om te opteren voor een met btw belaste huur niet in de weg. De twee parkeerplaatsen, de tuin, de garage, de keuken/kantine en de toiletten betreffen algemene/gemeenschappelijke ruimten/terreinen. De woning wordt voor 34% zakelijk gebruikt zodat voor 34% van de aanschafkosten van de woning recht op teruggaaf van btw bestaat.

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 18 juni 2019, nrs 18/00464 t/m 18/00470. Klik hier

2. Opmerking Taxnavigator

In de stukken wordt niets opgemerkt over zonnepanelen. Mogelijk was de aftrek c.q. teruggaaf van btw nog hoger geweest als ook zonnepanelen op het dak van de zolder waren geplaatst.

3. Gemeentelijke praktijk

De verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van de heffing van btw. De huur is niet belast met btw en de verhuurder heeft geen recht op aftrek van btw op de kosten. Als de huurder voor de btw op zijn kosten voor 90% of meer in aftrek kan brengen c.q. voor meer dan 90% met btw belaste prestaties verricht dan kunnen de huurder en verhuurder opteren voor een met btw belaste huur. De btw op de huur is voor de huurder geen kostenpost. De huurder kan de btw op de kosten immers geheel of nagenoeg geheel in aftrek nemen. Door de met btw belaste huur kan de verhuurder de btw op zijn kosten in aftrek nemen.

Taxnavigator adviseert gemeenten om altijd te opteren voor met btw belaste huur als dat mogelijk is. Mocht met de huurder een gerechtelijke procedure ontstaan dan heeft de gemeente recht op aftrek van btw op de kosten van juridische bijstand. Moet de gemeente kosten maken in verband met het onderhoud van het gebouw dan heeft de gemeente recht op teruggaaf van btw op de onderhoudskosten. Het is ook mogelijk om voor delen van een gebouw c.q. onroerende zaak te opteren voor een met btw-belaste huur. Het is ook mogelijk om voor bepaalde dagdelen te opteren voor een met btw belaste huur.

Heeft u een vraag of het mogelijk is om te opteren voor een met btw belaste huur in een concrete situatie? Wij denken graag met u mee.

4. Cursus

Op 18 september 2019 verzorgt Taxnavigator voor Fiscaal Vanmorgen de - nieuw ontwikkelde - cursus ‘Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds’. Ook het BTW-compensatiefonds en de Vennootschapsbelastingaspecten worden behandeld.

Voor meer informatie en/of inschrijven: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.